Thợ Săn Báo Thù

Diễn Viên: Lý Tư Bác, Vương Đình, Vu Chấn.

Nội Dung: Vào mùa thu 1943, quân Nhật điên cuồng tàn sát người dân để chiếm đất xây dựng công trình bí mật thực hiện kế hoạch trang bị vũ khí hóa học, thực thi kế hoạch”Chữ A”.Dương Thiên Trụ một thợ săn trong làng Du Thụ vì muốn báo thù cho gia đình mình và mọi người trong làng đã cùng với bạn của mình thực hiện nhiều phi vụ báo thù ,sau này cả 2 cùng tham gia vào Bát lộ quân cuối cùng phá tan được âm mưu và kế hoạch xây dựng trận địa điều chế vũ khí hóa học của quân Nhật.

https://www.youtube.com/watch?v=nUzZtOFk8LE

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *