Thiện Ác Đối Đầu

Thiện Ác Đối Đầu, phim Hành Động Kháng Nhật Hay, Thuyết Minh.

Diễn Viên: Chu Nhất Vi, Chiến Thanh Nhất, Doãn Chú Thăn, Lý Mậu, Lữ Nhất…

Năm 1946, quân đội Quốc dân đảng và Quân đội Đảng Cộng Sản lâm vào thế bế tắc.Trong trận chiến ở khu vực đông bắc Dịch Mã Xuyên. Những tên cướp Dịch Mã Xuyên hoành hành, dân chúng lầm than. Quân đội Đảng Cộng Sản chiến thắng và tiến vào Tứ Xuyên để trấn áp bọn cướp. Bắt đầu một cuộc tranh giành với lực lượng cướp do Cung Vạn Đường đứng đầu. Anh hùng chống Nhật Dương Phong Hỏa và Cung Vạn Đường là anh em kết nghĩa.

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *