Phim Quyết Chiến Anh Hùng trọn bộ.

Diễn viên Hầu Dũng, Lưu Phương Mẫn, Lý Thừa Phong, Giải Huệ Thanh.

Phim Quyết Chiến Anh Hùng kể về câu chuyện của một thế hệ danh tướng thời chống Nhật. Tướng quân Phạm Trúc Tiên, người trung thành với dân tộc. Và thề sẽ bảo vệ tinh thần chống Nhật, cứu nước của Liêu Thành. Đích thân tướng Phạm Trúc Tiên dẫn đầu toàn bộ quân của mình giao chiến trên chiến trường ác liệt với quân đội Nhật Bản.