Phim Viên Đạn Bạc

Diễn Viên: Từ Tăng, Tống Giai Luân, Viên Chí Bác, Đào Vũ Giai.

Phim Viên Đạn Bạc trọn bộ lấy bối cảnh thời kỳ kháng Nhật với Liễu Kính Xuân cầm đầu. Cuộc đấu trí đấu dũng với phe Nhật, không tiếc hy sinh tính mạng bảo vệ quốc gia. 6/1944, quân Nhật tập trung binh lực tấn công Giang Thành và tàn sát người dân trong thành. Vì muốn ngăn chặn quân Nhật tiến công, cướp lấy mật mã điện báo cùng bố trí quân phòng của quân Nhật. Đảng viên ngầm Liễu Kính Xuân phụng mệnh dẫn dắt tiểu đội đột kích. Cùng 30 người thuộc phân đội quốc quân liên hợp chấp hành nhiệm vụ.

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *