Phim TÙ BINH PHỤC THÙ

Phim TÙ BINH PHỤC THÙ trọn bộ.

Đạo diễn: Tống Nghiệp Minh; Diễn viên: Trương Bác, Phùng Quốc Cường, Uông Bùi, Tiếu Hùng.

Phim TÙ BINH PHỤC THÙ kể về một nhóm quan binh Hồng quân; tráng sĩ bị bắt làm tù binh được một nhóm quân phiệt địa phương Xuyên Bắc. Tự xưng muốn xuất quan kháng Nhật áp giải đến Đồng Quan. Bắt đầu từ ngày Xuất quan khởi hành, Lưu Nhất Thủ – trưởng ban địch công Hồng Quân; cùng đoàn trưởng quốc quân Đinh Thành Nghĩa luôn cùng nhau đọ sức đấu trí đấu dũng. Quan binh Hồng quân đấu trí với địch, công phá lòng địch phục thù. Cuối cùng dựa vào ý chí và tinh thần chiến thắng, thay đổi kẻ địch muốn áp giải mình; cùng nhau liên thủ xóa bỏ hiềm khích, xuất quan chống Nhật.

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *