Phim TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH Phần Cuối Full

Phim TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH Phần Cuối

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45

Phim TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH Phần Cuối.

Phim kể về hành trình đi tìm và nhận lại người cha thất lạc nhiều năm của Hạ Tử Vy; cùng nha hoàn Kim Tỏa. Một lần vì chặn kiệu của Lương đại nhân ở Tông Nhân phủ mà Tử Vy gặp họa; được anh em huynh đệ của Tiểu Yến Tử đang mãi nghệ trên đường ra tay cứu giúp. Từ đó Tử Vy và Tiểu Yến Tử kết thành tỷ muội tốt của nhau.

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.