Phim Tam Đại Mỹ Nhân trọn bộ.

Diễn Viên : Lưu Tiểu Phong, Thẩm Hiểu Hải, Lý Thuấn.

Nội dung Phim Tam Đại Mỹ Nhân: Trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật. Tô giới Thượng Hải trở thành hòn đảo biệt lập dưới sự bao vây của quân Nhật. Các lực lượng chống Nhật bắt đầu phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Năm cô gái trẻ tài giỏi đã đến Thượng Hải, họ ban đầu là các đặc vụ được đào tạo bởi quân đội Quốc dân Đảng nhưng bị cấp trên hiểu lầm. Họ bắt đầu thực hiện các hành động chống lại quân Nhật và Hán gian.