Diễn viên : Hải Đốn, Ôn Hồng.

Nội Dung phim sứ mệnh của tôi: Triệu Truyền Kỳ nhận mệnh lệnh từ cấp trên. Anh mang theo một đội quân thực hiện nhiệm vụ vẫn chuyển văn kiện quan trọng đến tổng cục bát lộ quân. Không may trên đường vận chuyển gặp quân Nhật tập kích. Triệu Truyền Kỳ lệnh cho thuộc hạ giơ cờ trắng đầu hàng nhưng thật ra đó chỉ là mưu kế đánh lạc hướng của anh.

Hành động đầu hàng này đã bị hai đồng chí Đảng Cộng Sản đến để tiếp viện bắt gặp. Họ cảm thấy anh làm vậy là sỉ nhục bát lộ quân. Thêm vào đó là việc một đồng chí chỉ ra Triệu Truyền Kỳ làm phản, nên từ đó bát lộ quân luôn nghi ngờ anh. Triệu Truyền Kỳ biết được trong nội bộ bát lộ quân có gián điệp muốn vu oan cho mình. Nên anh quyết định tiếp tục để Đảng Cộng Sản tin rằng mình là phản đồ và đi theo một thổ phỉ. Anh dẫn dắt nhóm thổ phỉ đó tập luyện binh thao võ lược để chuẩn bị kháng Nhật.