Diễn Viên : Vu Chấn, Mã thiểu Hoa, Tống Giai Luân,…

Khánh Tùng là con trai nuôi nhà giết heo gia truyền. Nhật tiến hành kế hoạch B3 bắt cả làng dọn đi nhưng Khánh Tùng đứng ra ra mặt cho làng phản đối quyết định này. Vào ngày đầy tháng con trai Khánh Tùng nhật đã kéo đến giết hại cả làng. Khánh Tùng là người duy nhất sóng sót đau đớn khi nhìn cảnh cả làng bị giết hại. Anh quyết định trả thù cho người thân của mình với chủ trương là gặp Nhật là giết vô tình quen biết được Minh Khôi cũng là người cùng chí hướng và nằm vùng Vương Kim Long… Cả ba cùng kết nghĩa anh em tiêu diệt nhật ra tay tương trợ lẫn nhau.