Diễn viên : Chu Vĩnh Đằng, Vương Tân Quân,…

Trong cuộc Kháng chiến chống Nhật, Quân đội Nhật coi Tư lệnh Dương Trấn Sơn. Người lãnh đạo đội chống Nhật, là kẻ thù lớn nhất, và tin rằng chỉ cần tiêu diệt được Dương Trấn Sơn, vùng Đông Bắc sẽ bình yên. Vì bị kẻ phản bội bán đứng, Tư lệnh Dương Trấn Sơn đã anh dũng hy sinh. Bọn tù trưởng Nhật dùng đầu làm chiến lợi phẩm đánh vào tinh thần chiến đấu chống Nhật của quân và dân miền đông bắc.

Phim Máu Anh Hùng

Chiến sĩ chống Nhật Dương Bảo Trung đã báo thù cho cha nuôi của mình. Và dẫn một số chiến sĩ xông pha trong nhiều tình huống tuyệt vọng khi địch mạnh còn ta yếu. Đồng thời, trong trận chiến đấu giành lại “đầu của tư lệnh Dương. Lực lượng vũ trang địa phương và dân thường đã anh dũng kiên cường chống giặc Nhật. Kẻ phản bội bị trừng trị, bắt lại đầu, còn kẻ xâm lược thì bị trọng thương.