Phim Hoa Hồng Thép Gai trọn bộ.

Diễn Viên : Ôn Tranh Vanh, Trần Hạo,…

Đỗ Bích Ngân làm việc cho ĐCS kháng Nhật còn gia đình chồng cô lại theo Nhật. Từ đó cô dùng gia cảnh đặc biệt của mình để âm thầm làm gián điệ. Và mật báo thông tin cho cấp trên, dẫn dắt đội của cô cùng chống Nhật.