Phim CHIẾN DỊCH TỬ THẦN

Phim CHIẾN DỊCH TỬ THẦN Trọn bộ.

Diễn viên: Hải Đốn, Nhan Đan Thần, Dương Phong, Trần Khiết,…

Nội Dung : Những năm 1911, khởi nghĩa Vũ Xương đã đánh dấu sự sụp đổ của triều Thanh; các thành phần tri thức từ các nơi đổ về nơi này tham gia cách mạng kháng Nhật. Trong đó Đàm Thiên, Triệu Kiếm Ba và Lý Gia Phú vừa là đồng hương vừa là bạn học; để thực hiện lý tưởng đã dẫn theo người yêu của mình gia nhập vào cuộc chiến cách mạng.

Đàm Thiên dưới sự tiến cử của giáo quan Từ Tuấn Khải đã gia nhập; và thành lập biệt đội riêng cho mình, Triệu Kiếm Ba thì trở thành thành viên của Quốc Dân Đảng. Trong khi Lý Gia Phú lại chọn rời xa Cách Mạng làm thương buôn; 3 con người lại 1 lần nữa hội tụ trong cuộc chiến kháng Nhật, tạo nên sự tích vẻ vang…

Comment (1)

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *