Phim Anh Hùng Sa Mạc

Phim Anh Hùng Sa Mạc trọn bộ.

Diễn Viên: Liên Dịch Danh, Đỗ Thuần, Trương Gia Dịch,…

Nội Dung: Triệu Tôn Hàn một người có tiếng trong trấn, chính trực, yêu nước; ông có hai đồ đệ trí dũng song toàn là Liên Đức Khuê và Triệu Tứ Hải. Vào ngày đại thọ 60, chỉ cần ai là người trở về chúc thọ ông đầu tiên; sẽ được ông gả con gái Yến Tử và được kế thừa toàn bộ gia sản của ông.

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *