NAM BẮC ĐẠI TRẠNG SƯ

Phim NAM BẮC ĐẠI TRẠNG SƯ vào thời Mãn Thanh có hai vị Nam trạng và Bắc trạng. Phương Nam có Trạng vương Tống Thế Kiệt. Phương Bắc có Trạng vương Kỷ Học Lễ. Hai người chuyên đi cãi kiện cho dân lành bị ức hiếp. Các vụ án ly kỳ xảy ra khiến 2 vị trạng sư không hẹn mà gặp trên công đường. Tống Thế Kiệt thấy chuyện ngang trái, không ngần ngại giúp người. Kỷ Học Lễ hiểu rõ cửa quan, nên không tuỳ tiện kiện tụng. Kẻ tám lạng, người nửa cân… Hai đại trạng sư luôn ganh đua nhau trong từng vụ kiện. Hai người một già một trẻ, một Nam, một Bắc dần dần thân thiết với nhau; giúp đỡ trong quá trình phá án để cùng trừng trị kẻ ác.

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *