Phim Máu Và Vinh Quang trọn bộ.

Diễn Viên : Phàn Thiếu Hoàng, Lưu Tư Đồng, Ngụy Xuân Quang,..

Nội Dung Quân đội bị phân tán sau trận Hồ Nam lần thứ tư, Nhị Long dẫn đầu một nhóm anh em trở về quê hương đánh du kích với quân Nhật. Sau một loạt hiểu lầm, anh gia nhập đội du kích của Tân Tứ cùng nhau chiến đấu chống lại quân Nhật.