Hai Đầu Chiến Tuyến

Diễn viên : Vương Đình, Tần Hải Lộ, Hàn Thư Thư,…

Bộ phim Hai Đầu Chiến Tuyến kể về câu chuyện huyền thoại của một cặp anh em song sinh. Nhưng khác nhau từ tính cách đến chí hướng, từ những rắc rối xảy ra với cả hai. Sự đối lập ban đầu dần dần hướng tới hợp tác để cùng nhau hoàn thành sứ mệnh chung là bảo vệ tổ quốc.