CHIM ƯNG TỬ CHIẾN

Nội Dung phim CHIM ƯNG TỬ CHIẾN: Vào mùa đông và mùa xuân năm 1942; Lâm Kiếm Tùng là đảng viên ngầm với mật danh “Ó Đêm”. Anh đang chấp hành nhiệm vụ tại Thượng Hải đã phát hiện âm mưu lớn của quân Nhật; là họ dự định thuê tàu vận tải để vận chuyển vũ khí sinh hóa đến vùng chiến sự. Lâm Kiếm Tùng đã báo cho Đảng và lập kế hoạch cùng đồng đội của mình chống trả; thành công ngăn chặn được chuyến tàu và phá hủy âm mưu của quân Nhật.

Phim CHIM ƯNG TỬ CHIẾN trọn bộ. Diễn Viên: Quách Hiểu Đông, Giả Thanh, Dương Dật, Vạn Tử Lương, Lã Lương…

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *